Apgūsti jaunus eksporta tirgus

Paveic to ātrāk ar RixTrans!

Tulkošanas terminu vārdnīca

Atgriezeniskā tulkošana

Tulkošanas nozares terminu vārdnīca | RixTransAtgriezeniskā tulkošana (back-translation) nozīmē iepriekš tulkota satura tulkojums atpakaļ oriģinālvalodā (avotvalodā). Šī metode tiek plaši izmantota, lai nodrošinātu visaustāko kvalitātes līmeni un precizitāti īpaši svarīgu dokumentu tulkojumus (medicīniski teksti, patenti u.c.). Nereti atgriezeniskā tulkošana tiek saukta arī par "turp-atpakaļ" tulkošanu (round-trip translation).
 

Datorizētās tulkošanas (Computer-Aided Translation - CAT) rīki

Datorizētās tulkošanas rīks, kas palīdz un sekmē tulkošanas procesu. Šie rīki ietver vārdnīcas, tulkošanas atmiņas vai mašīntulkošanu un palīdz saglabāt konsekventu terminoloģiju un ietaupīt naudu par jau iztulkotām teksta sadaļām. CAT rīki dažreiz tiek saukti arī par datorpalīdzības tulkošanas rīkiem. Taču svarīgi atcerēties, ka datorizētā tulkošana nenozīmē mašīntulkošanu, jo dokumentu pilnībā tulko un rediģē kvalificētu lingvistu komanda.
 

Datorizēta iespieddarbu sagatavošana (Desktop Publishing - DTP)

Augstas kvalitātes grafisko dokumentu sagatvošana drukāšanai vai citām mārketinga aktivitātēm, piemēram, bukleti, plakāti, žurnāli, grāmatas, reklāmas stendi u.c.
 

Ārštata tulkotājs vai ārštata darbinieks

Neatkarīgs, pašnodarbināts tulkotājs, korektors, redaktors vai cits valodas speciālists, kas piedāvā savus pakalpojumus, strādājot ārštatā. Ārštata tulkotājiem ir atļauts strādāt tikai tad, ja tie ir sekmīgi nokārtojuši sarežģītu testa darbu un parakstījuši Pakalpojuma līmeņa vienošanos (Service level agreement - SLA) un Informācijas neizpaušanas līgumu (Non-disclosure agreement - NDA).
Ārštata tulkotāju priekšrocība ir tā, ka tie var strādāt no jebkuras pasaules vietas, kurā ir pieejams internets.
 

Glosārijs jeb terminu vārdnīca

Glosārijs jeb terminu vārdnīca ir specializēto tulkošanas terminu saraksts konkrētajā zināšanu jomā ar katra termina definīciju. Glosārijs tiek izmantots, lai nodrošinātu terminu konsekvenci visos dokumentos.
 

Lokalizācija

Lokalizācija ir satura pielāgošanas process konkrētai valstij, reģionam, tautai, kultūrai vai nozarei, pievienojot tādas attiecīgā reģiona speciālās atsauces kā, piemēram, naudas vienība.
Lokalizācija atšķiras no tulkošanas ar to, ka tā ietver plašu pētījumu par mērķa kultūru, lai atbilstoši pielāgotu produktu vietējām vajadzībām.
 

Valodas kvalitātes nodrošinājums (VKN)

Novērtējums, pamatojoties uz iegūta tulkojuma paraugu, kas tiek veikts jebkurā tulkošanas procesa posmā. Tiek pārbaudīta arī precizitāte, valoda, gramatika un terminoloģija.  
 

Valodu pakalpojuma sniedzējs (VPS)

Pakalpojuma sniedzējs, kas var garantēt to, ka dokumenta saturs ir pilnībā pielāgots konkrētās valsts vai reģiona atsauces nosacījumiem. Šie pakalpojuma sniedzēji sadarbojas tikai ar vietējiem valodu speciālistiem vai tiem, kam mērķvaloda ir dzimtā valoda.
 

Mašīntulkošana (MT)

Automatizēta tulkošana, izmantojot datorprogrammu. Šī programmatūra ir izveidota, izmantojot statistisko modelēšanu (statistisko mašīntulkošanu vai SMT),  tulkošanas noteikumus (uz noteikumiem balstīta mašīntulkošana (Rule-based machine translation - RBMT)) vai abu apvienojumu. Mašīntulkošana nav ideāla un pēc tās vienmēr ir nepieciešams veikt rediģēšanu un kvalitātes kontroli.
Automātiskā tulkošana palīdz sniegt vispārīgu ieskatu mērķvalodas saturā, tomēr to neiesaka izmantot juridisko, mārketinga, medicīnisko un citu svarīgu tekstu tulkošanā.
 

Daudzvalodu pakalpojumu sniedzējs (Multi-language vendor - MLV)

Pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā dažādus valodu pakalpojumus, kas ietver daudzas avotvalodas un mērķvalodas.
 

Informācijas neizpaušanas līgums (Non-disclosure agreement - NDA)

Saukts arī par konfidencialitātes līgumu (Confidentiality agreement), patentētas informācijas līgums (Proprietary information agreement - PIA) vai slepenības vienošanās, ir juridisks līgums, kas noslēgts starp tulkotāju vai jebkuru citu tulkošanas procesa nodrošināšanā iesaistīto pusi un pakalpojuma saņēmēju. Šis līgums pēc būtības ir vienošanās par jebkāda veida informācijas neizpaušanu trešajām pusēm.
 

Pastarpinātā valoda (Pivot language)

Starpvaloda, ar kuras palīdzību var tikt veikta tulkošana, kā, piemēram, somu valoda, tulkojot no angļu valodas korejiešu valodā. Šāds pakalpojums tiek izmantots tikai retos valodu pāru gadījumos.
 

Pakalpojumu līmeņa vienošanās (Service level agreement - SLA)

Juridisks pakalpojuma līgums, kurā norādīta tāda informācija, kā nodošanas laiks, apjoms, cena, piegādes metodes, kvalitātes nodrošinājums un citas tehniskas norādes.
 

Vienas valodas pakalpojuma sniedzējs (Single-language vendor - SLV)

Valodas pakalpojuma sniedzējs, kas strādā tikai vienā konkrētā valodu kombinācijā.
 

Avotvaloda

Oriģinālvaloda, no kuras tiek veikts tulkojums.
 

Stila rokasgrāmata

Saukta arī par stila instrukciju, kas ir dokuments ar norādēm tulkotājam, redaktoram vai korektoram. Šis dokuments ietver arī standartu kopumu rakstībai, balss tonim un dokumenta dizainam.
 

Mērķvaloda

Valoda, kurā tiek tulkots avotvalodas teksts.
 

Tulkošanas atmiņa (Translation memory - TM)

Datu bāze, kurā tiek glabāti jau iztulkoti avotvalodas un mērķvalodas vārdi, teikumi vai rindkopas, kas tiek saukti par segmentiem. Šāda atmiņa tiek izmantota, lai samazinātu izmaksas turpmākiem tulkojumiem, paātrinātu tulkošanas procesu un ievērotu konsekventu terminoloģiju.
Tulkošanas atmiņas bieži vien tiek integrētas datorizētās tulkošanas (CAT) rīkos.
 

Apgrozījumlaiks (Turnaround time - TAT)

Kopējais projekta nodošanai nepieciešamais laiks.