Apgūsti jaunus eksporta tirgus

Paveic to ātrāk ar RixTrans!

Rediģēšana

Teksta rediģēšanas pakalpojumi | Teksta korektūra un pilnveidošana
Rediģēšana ir rakstiska teksta sagatavošana publikācijai. Tajā ietilpst teksta labojumi, pārskatīšana un pielāgošana atbilstoši klienta vajadzībām. RixTrans piedāvātie rediģēšanas pakalpojumi ietver avota teksta salīdzināšanu ar tulkojumu mērķvalodā, kā arī visu veidu kļūdu novēršanu, piemēram, neprecizitātes tulkojumā, nepareizas terminoloģijas vai pieturzīmju lietojumu, kļūdas teikuma uzbūvē un gramatikā, stila kļūdas un cita veida neatbilstības vispārpieņemtām valodas normām.
 
Mēs sadarbojamies ar kvalificētiem redaktoriem no visas pasaules, tādēļ dažādu tekstu rediģēšanu nodrošinām vairāk nekā piecdesmit dažādās valodās. RixTrans specializācija ir mārketinga, IT, juridisku, medicīnas, tehnisku, telekomunikāciju, valstisku, finanšu un auto industrijas tekstu rediģēšana. Tomēr mēs vienmēr esam gatavi uzņemties arvien jaunus izaicinājumus.
 
Katrs RixTrans veiktais projekts iziet noteiktu projekta ciklu, kuru iespējams arī adaptēt katra mūsu klienta individuālajām vajadzībām. Lai nodrošinātu teicamu servisu, esam izstrādājuši un ieviesuši turpmāk aprakstīto kvalitātes nodrošināšanas procesu.
 1. Projekta sagatavošana. Mēs izskatām dokumenta saturu un pārliecināmies, ka redaktoram ir skaidras klienta instrukcijas.
 2. Redaktora pirmais novērtējums. Redaktors izskata tekstu un nodrošina vieglu teksta lasāmību.
 3. Monolingvāla rediģēšana. Redaktors meklē un labo nesaprotamus vai sintaktiski nepareizus teikumus, jo šāda veida kļūdas grūti pamanīt nākamajos rediģēšanas posmos. Šajā posmā mērķvalodas teksta salīdzināšana ar avota tekstu nav nepieciešama.
 4. Avota teksta un tulkojuma salīdzināšana. Redaktors nepieciešamības gadījumā veic nepieciešamās izmaiņas un samazina tulkojuma subjektivitāti līdz minimumam.
 5. Galīgā pārbaude. Kad rediģēšana pabeigta,tekstu nosūtām atpakaļ tulkotājam, kurš izlemj, vai ierosinātās izmaiņas ir pieņemamas. Tieši redaktora un tulkotāja sadarbība ir galvenā panākumu atslēga ceļā uz izcilu tulkojumu.
 6. Dokumenta piegāde klientam. Izrediģēto dokumentu klientam nosūtām e-pastā, izmantojot FTP serveri, vai, ja nepieciešams, izsūtām to pa pastu.
Sazinieties ar mums, lai saņemtu savu bezmaksas cenas piedāvājumu vai arī turpiniet pārlūkot mūsu mājas lapu un uzziniet, kā mūsu valodu pakalpojumi var palīdzēt sekmēt jūsu biznesa attīstību.

Jūsu galvenie ieguvumi:

 • jūsu dokumentus rediģēs profesionāli lingvisti, kam mērķvaloda ir dzimtā valoda un kas orientējas jūsu nozares terminoloģijā un pārzina tās specifiku;
 • darbs tiks paveikt rūpīgi, ievērojot jūsu norādījumus un instrukcijas;
 • bezmaksas klienta konsultācijas;
 • bezmaksas projektu vadība;
 • profesionāli rediģēšanas pakalpojumi pieejami vairāk nekā piecdesmit valodās;
 • savlaicīga darba izpilde.