Apgūsti jaunus eksporta tirgus

Paveic to ātrāk ar RixTrans!

Tulkošanas process

Katru projektu no tā saņemšanas līdz pat nodošanas brīdim pārrauga pieredzējis RixTrans tulkošanas projektu vadītājs, kurš ir atbildīgs par projekta plānošanu, darba izpildes termiņu noteikšanu, atbilstošu lingvistu piesaisti un augstākās kvalitātes un klienta servisa nodrošināšanu.
Visi RixTrans īstenotie projekti iziet noteiktu kvalitātes nodrošināšanas ciklu, kuru iespējams arī pielāgot katra klienta individuālajām vajadzībām. Standarta projekta cikls sastāv no 10 etapiem. Tulkošanas projekta vadības posmi un RixTrans kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir atspoguļota attēlā zemāk.
 

Projekta sagatavošana

1. Klients iesniedz tulkojamos dokumentus un instrukcijas.
2. Mēs veicam teksta analīzi un pārliecināmies, ka klienta prasības un instrukcijas ir skaidras un saprotamas. Lai tulkojuma kvalitāti padarītu vēl labāku, būtu vēlams iesūtīt arī atsauces materiālus un iepriekš veiktos tulkojumus (tulkošanas atmiņas), ja vien tādi ir pieejami. Tādējādi mēs spēsim veiksmīgi izvairīties no pārpratumiem, noteikt darba izpildei nepieciešamo laiku un precīzas darba izmaksas.
3. Cenas piedāvājuma sagatavošana. Pieprasot tulkojuma izmaksu aprēķinu, lūdzu, norādiet kādā valūtā vēlaties saņemt cenas piedāvājumu.
4. Projekta apstiprināšana. Lai izvairītos no pārpratumiem, mēs nekad neuzsāksim darbu pirms klienta rakstiska apstiprinājuma saņemšanas e-pastā. Kad tas ir saņemts, mēs lūdzam iesūtīt arī uzņēmuma rekvizītus, kontaktinformāciju un rēķina izrakstīšanas instrukcijas, ja klientam tādas ir.
 

Tulkošana

5. Tulkošana. Šajā projekta posmā RixTrans projektu vadītājs atlasa vispieredzējušākos tulkotājus ar padziļinātām zināšanām konkrētajā specializācijas jomā, kā arī rezervē resursus rediģēšanai un kvalitātes pārbaudei.
6. Rediģēšana. Tulkojums tiek nodots redaktoram, kurš to salīdzina ar avota tekstu un pārbauda, vai tulkojums ir iztulkots bez kļūdām, precīzi un ievērojot visas instrukcijas.
 

Pārbaude un piegāde

7. Korektūra un maketēšana. Korektūru vienmēr veic valodas speciālists, kurš labi orientējas klienta pārstāvētajā nozarē un pārzina tajā sniegtos pakalpojumus. Tādējādi mēs nodrošinām, ka ne tikai tulkojums ir gramatiski un lingvistiski pareizs, bet arī speciālie termini ir skaidri saprotami citiem nozares speciālistiem. Ja nepieciešams, mēs nodrošinām arī teksta formatēšanu un pirmsdrukas maketēšanu.
8. Iekšējā kvalitātes pārbaude. Pirms darba nodošanas projektu vadītājs veic galīgo pārbaudi un vēlreiz pārliecinās, ka darba gaitā ir ievērotas visas instrukcijas, dokumenti ir saglabāti atbilstošā formātā un tie pilnībā atbilst klienta prasībām.
9. Piegāde. Tulkojuma elektroniskā versija klientam tiek piegādāta e-pastā. Nepieciešamības gadījumā tulkojumu varam nosūtīt arī ar kurjeru vai pa pastu.
10. Pēcpārdošanas serviss. Visiem RixTrans tulkojumiem tiek garantēta 100 % precizitāte. Ja neesat pilnībā apmierināts ar tulkojuma kvalitāti, mēs veiksim bezmaksas labojumus, līdz tiks sasniegts jūsu vēlmēm un prasībām atbilstošs rezultāts.
 
Tulkošanas process | RixTrans  kvalitātes nodrošināšanas sistēma