Apgūsti jaunus eksporta tirgus

Paveic to ātrāk ar RixTrans!

Paziņojums par konfidencialitāti

Spēkā no 2018. gada 25. maija

SIA RixTrans, PVN Reģ. Nr. LV40103630812, juridiskā adrese Jelgavas 72, Rīga, Latvija, darbojas kā datu pārzinis, un līdz ar to tam ir līgumiski iemesli saņemt un glabāt personas datus, kurus jūs sniedzat individuāli vai kā sava uzņēmuma pārstāvis. Mēs novērtējam jūsu privātumu un rūpējamies par to, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti, tādēļ mēs vācam tikai jūsu sniegtos pamatdatus, kas neietver neko vairāk par pamatinformāciju.

Kāpēc mums ir nepieciešami jūsu dati

Mums ir jāzina šie pamatdati, lai mēs varētu ar jums sadarboties un sazināties leģitīmās interesēs, tostarp, bet ne tikai, pārbaudītu jūsu pieejamību darbam iespējamā tulkošanas projektā, nosūtītu jums biznesa korespondenci, mūsu noteikumu un nosacījumu atjauninājumus, kas jums jāzina, un citos gadījumos. Mēs vācam tikai tos personas datus, kas mums ir nepieciešami.

Kādus personas datus mēs vācam

Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kontaktinformāciju, kvalifikāciju apliecinošos dokumentus un bankas datus vai cita veida maksājumu informāciju.

Kā mēs iegūstam jūsu datus

RixTrans iegūst datus tieši no jums. Mēs neiesaistām trešās personas, lai tās mums sniegtu jūsu personas datus.

Kam ir piekļuve jūsu datiem

Piekļuve jūsu personas datiem tiek piešķirta tikai RixTrans darbiniekiem. Mēs paturam tiesības sniegt jūsu personas datus saviem ārējiem piegādātājiem (grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam, IT pakalpojumu sniedzējam utt.) saskaņā ar rakstisku vienošanos, ar ko tie apņemas aizsargāt jūsu personas datus un veikt atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

  • Pieprasīt informāciju par jūsu personas datu apstrādi, tostarp, tikt nodrošinātam ar jūsu personas datu kopiju;
  • Pieprasīt savu personas datu labošanu un/vai dzēšanu vai iebilst pret savu personas datu apstrādi;
  • Pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;
  • Iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei vai tiesai, ja tiek pārkāptas jūsu datu aizsardzības tiesības.

Sadarbības pārtraukšana ar RixTrans

Ja vairs nevēlaties sadarboties ar RixTrans, jūs varat pieprasīt, lai mēs deaktivizējam jūsu profilu, nosūtot savu pieprasījumu mūsu cilvēkresursu nodaļai uz e-pastu hr@rixtrans.com.

Mūsu projektu vadības sistēmas ierobežojumi nozīmē, ka jūsu vārdam un uzvārdam būs jāpaliek mūsu datubāzē, ja tas ir piesaistīts kādiem projektiem mūsu sistēmā, tomēr mēs varam izdzēst visus citus personas datus no jūsu profila.